Datoer indledende runde

Bedst i Nordjylland

23 januar : Ruths – Bühlmann (Bent Christensen, Briand Funder, Jakob Kanne Bjerregaard)

6 februar: Fusion – Uafhængig: ( Torben Pedersbæk, Briand Funder, Claus Kræmmergaard)

7 februar: Tabu – Mortens Kro (Claus Bauer, Peter Skov og Claus Kræmmergaard)

20 februar: La Locanda – SushimaniaXO (Claus Kræmmergaard-Brian Funder-Claus Bauer)

Tidspunkt er 18-00 – 18.30 ikke præcist oplyst, se på restauranternes websites når datoerne nærmer sig

Lodtrækning til Bedst i Nordjylland 2019

NORDJYSK KAMP PÅ TOPGOURMET: Lodtrækning til spændende Bedst i Nordjylland 2019 netop foretag:  8 nordjyske toprestauranter dyster to og to på topgourmet menuer i en cup-turnering –  overfor for dommere og et spisende publikum.


1. runde (Kvartinalerne i uge 9 og 10) bliver mellem:
La Locanda – Sushimania XO
Ruths Hotel – Restaurant Bühlmann
Restaurant Tabu – Restaurant “Mortens Kro”
Restaurant Fusion – Restaurant Uafhængig
De præcise datoer – også for semifinaler – bliver senere meldt ud (Førstnævnte har hjemmebane). Hold øje – der bliver kun 40 pladser pr. opgør. 

Opdaterede regler for dysten

De fremmødte fra Tabu,Ruths,Sushimania,La Locanda,Bühlmann,Fusion,Mortens Kro tilmeldte sig alle Bedst i Nordjylland sæson 2018-19 og godkendte alle det reviderede regelsæt

Forsamlingen drøftede  og fandt, at det ville være hensigtsmæssigt med en i forvejen fastlagt datoplan for afholdelse af alle dyster. Denne udarbejdes meget snart, efter at tilmelding er indløbet fra de der ikke har nået at tilmelde sig til intro-mødet.
De foretrukne ugedage for dyserne er onsdage eller torsdage ( måske i visse tilfælde tirsdag anvendelig)
Tidsplanen for indledende rundes afvikling er  udvidet med 14 dage, således at indledende runde er afsluttet senest 15 februar 2019.
Der indledes en intern runde for fremskaffede af nogle regionale sponsorater gerne a kr 5000,00 eller måske en totalsponsor for hele forløbet.
Det blev drøftet om ikke gæsteprisen pr arrangement kunne fastfryses. Man mente at det kunne lette markedsføringen og forslag af billetter,
Det blev besluttet at forstærke at det samme setup for afviklingen af dysterne de 2 restauranter imellem fik større gennemslagskraft.
Efter drøftelse fremkom beløbet 1200,00 som passende for indledende runde, 1400 for efterfølgende runde og 1600 for semifinale.
Finale prisen afventer beslutning fra de 2 finalister.
Finalen afvikles på neutral grund.
Mht dommer håndtering følges regelsættet og der var tilslutning til, at dommerbordet  i denne sæson gav en kort orientering omkring punktet Mad&Vin match efter den enkelte dyst / resultat var offentliggjort.
Herved blev publikum og restaurant mere delagtiggjort i dystens elementer og hvad dommerne havde vægtet.
Dommerbordet får også i sæson 2018-19 mulighed for at trække på NORDJYSKES 2 anmeldere. Jakob Kanna Bjerregaard har overfor BC tilkendegivet at konkurrencen i kommende sison vil blive fulgt endnu mere intenst ens forrige sæson i forhold til lokalaviser og hovedavis.

Iværksættelse af sæson 2018-19

REFERAT af møde 8 oktober i Aalborg vedr iværksættelse af sæson 2018-19
De fremmødte fra Tabu,Ruths,Sushimania,La Locanda,Bühlmann,Fusion,Mortens Kro tilmeldte sig alle Bedst i Nordjylland sæson 2018-19 og godkendte alle det reviderede regelsæt( der kan ses på www.bedstinordjylland.dk)

Forsamlingen drøftede  og fandt, at det ville være hensigtsmæssigt med en i forvejen fastlagt datoplan for afholdelse af alle dyster. Denne udarbejdes meget snart, efter at tilmelding er indløbet fra de der ikke har nået at tilmelde sig til intro-mødet.
De foretrukne ugedage for dyserne er onsdage eller torsdage ( måske i visse tilfælde tirsdag anvendelig)
Tidsplanen for indledende rundes afvikling er  udvidet med 14 dage, således at indledende runde er afsluttet senest 15 februar 2019.
Der indledes en intern runde for fremskaffede af nogle regionale sponsorater gerne a kr 5000,00 eller måske en totalsponsor for hele forløbet.
Det blev drøftet om ikke gæsteprisen pr arrangement kunne fastfryses. Man mente at det kunne lette markedsføringen og forslag af billetter,
Det blev besluttet at forstærke at det samme setup for afviklingen af dysterne de 2 restauranter imellem fik større gennemslagskraft.
Efter drøftelse fremkom beløbet 1200,00 som passende for indledende runde, 1400 for efterfølgende runde og 1600 for semifinale.
Finale prisen afventer beslutning fra de 2 finalister.
Finalen afvikles på neutral grund.
Mht dommer håndtering følges regelsættet og der var tilslutning til, at dommerbordet  i denne sæson gav en kort orientering omkring punktet Mad&Vin match efter den enkelte dyst / resultat var offentliggjort.
Herved blev publikum og restaurant mere delagtiggjort i dystens elementer og hvad dommerne havde vægtet.
Dommerbordet får også i sæson 2018-19 mulighed for at trække på NORDJYSKES 2 anmeldere. Jakob Kanna Bjerregaard har overfor BC tilkendegivet at konkurrencen i kommende sison vil blive fulgt endnu mere intenst ens forrige sæson i forhold til lokalaviser og hovedavis.
Der var afbud til dagens møde fra San Giovanni, Textur og Vendia samt Brøndums Hotel.
Fristen for at tilmelde sig årets Bedst i Nordjylland er ultimo oktober. Der afholdes offentlig lodtrækning den 14 november kl 11.00 på FUSION: Alle deltagende restauranter er velkommen til at overvære og deltage aktivt i lodtrækningen.
Dette referat er undertegnedes noteringer.
Bent Christensen

Restaurantdysten 2018-2019

Deltagere i Restaurantdysten 2018-2019:

TILMELDING / i ædel kappestrid i 2018 er nu åben. En dybere info om regler og tilmelding gives fremmødte på vort møde

Oktober 15  kl 11.00 på restaurant Bacchus, Odense. Bedst på Fyn.

oktober 8 kl 11.00 på Restaurant Bühlmann. Bedst i Nordjylland

oktober 2 kl 10.00 på Restaurant Støvlet-Kathrines Hus, Sorø. Bedst på Sjælland

Efter info/drøftelser byder restauranten på smagsprøver.

 Tilmelding bedes foretaget.

HVEM KAN DELTAGE:

Alle optagne restauranter i Den danske Spiseguide kan tilmelde sig.

Der stilles derudover 2 wild cards til rådighed for ikke optagne.

DELTAGERE skal have postnr adresser på

Bedst På Fyn: Fyn/øerne omkring.

Bedst i Nordjylland: Region Nordjylland

Bedst på Sjælland: fra 2950 til 4990

 

REGLER:

Tilmeldte restauranter mødes 2 på den først udtrukne restaurant i lodrtrækningen.

Én af restauranterne går videre i konkurrencen efter dommervotering.

Tilsidst mødes 2 i finalen.

LODTRÆKNING til indledende runde foregår d. xx xx xx kl 12.00 på rest xxxxxx. Der er offentlig adgang til at overvære lodtrækningen.

1) den først udtrukne vælger hjemme eller ude bane til den fælles performance.

2) der aftales indbyrdes ”samme set up” for dysten indenfor råvareøkonomi  / antal vine/økonomi.

Der konkurreres i følgende 4 kategorier:

Snacks/appetizers, brød og smør

Sø, hav og grønt (alternativt kaldet FORRET)

Mark, have, skov, luften (alternativt kaldet HOVEDRET)

Ost/Dessert. Kan mixes, men kan også serveres som ren ost eller dessert.

Gæstepris for indledende matcher samt semifinaler fastsættes alene af de medvirkende restauranter, indtægt deles 50/50 mellem dem

 

DOMMERAFGØRELSE

Dommerne kan hver give op til 5 points indenfor flg kategorier:

Visualitet

Smag

Kreativitet

Vin/Mad match.

Vinder går videre til næste runde.

Vindere af indledende runder, der afholdes i perioden november 2018 –jan. 2019 mødes i 4 kvartfinaler (februar/marts 2019).

Semifinaler afholdes over 2 arrangementer marts/april 2019.

FINALEN AFHOLDES PÅ NEUTRAL RESTAURANT medio april/medio maj 2019.

Praktik omkring økonomi:

Tilmelding ledsages af indbetaling af kr 500,00 ex moms til administrators produktion af indledende materialer, logo, Website, sponsorsøgning etc.

Ved hvert arrangement stilles 3 pladser eller alternativt *) værdien af 3 pladser pr restaurant til arrangørdisposition. Til sikring for omkostningsdækning af administration o a omk, til dommeromk, rejse/logi,   hædersdiplomer i ramme til alle kategorivindere og finalister og præmieandele etc.

Finale: samme formel dog stilles pladser til rådighed for presse/media.

Der udstedes diplomer og diplom også til hele konkurrenceforløbets bedste snacks/appetizers, forret, hovedret, ost/sødt og Bedst Vin/Mad match.

*)Da ingen indledningsvis kender kommende eventpriser for de enkelte dyster, er ordlyden alternativ i stedet for beløb: Værdi svarende til 3 gæstepladser pr deltagende restaurant i hele forløbets events.

Uvildigt dommerpanel (Den danske Spiseguide ansvar) udpeger vinderne med efterfølgende åben intern formidling af resultat.

Dommerbordets deltagelse debiteres ikke. Det drejer sig om max 3 dommere pr dyst.

Præmier:

Vinderen får kr 25.000 og den anden finalist kr 15.000,00.

 

FOR AT FINDE SPONSORER ER LOKAL SUPPORT anbefalelsesværdig. Hver enkelt deltager må her udvise aktivitet.

TILMELDING. Overfør kr 500,00 + moms til konto 2750 0342 211 631

Sponsorer af dysten

Bedst i Nordjylland takker sponsorerne som er med til at give de bedste rammer for afviklingen af dysten:

Brønnum

HKI OST

 

Fantastisk Frisk

Kyst Aps

Ønsker din virksomhed også at være en del af Bedst i Nordjylland så kontakt Bent Christensen på bent@bentchristensen.com